PESTROST IN RAZNOLIKOST PRIHODNJE SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

PESTROST IN RAZNOLIKOST...

Intervju z dr. Tassosom Haniotisom, direktorjem...

140_let.jpg

Vreme

Spletne ankete

Ocena časopisa
 
Aktualno

NAGRAJENCI ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

Priznanje za trajni prispevek k razvoju slovenskega zadružništva prejmeta:
• ERVIN ČAS, na predlog Hmezad Kmetijske zadruge Petrovče
• ALOJZ STERNAD, na predlog Kmetijske zadruge Rače

Letno priznanje za prispevek k razvoju zadružništva prejmejo:
• DARINKA PIKL, na predlog Kmetijske zadruge Savinjska dolina
• JANKO PEČOVNIK, na predlog Kmetijske zadruge Vransko
• JOŽKO TOMŠIČ, na predlog Kmetijske zadruge Trebnje
• SILVO CIGALE, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge M SORA Žiri
• JOŽE ČADEŽ, na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Škofja Loka
• MARJAN COLJA, na predlog Kmetijske zadruge VINAKRAS Sežana
• MARKO BEČAN, na predlog Kmetijske zadruge Medvode
• MATEJ GORENŠEK, na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec
• TOMAŽ BREGAR, na predlog Kmetijske zadruge Stična
• MILAN BOLE, na predlog Kmetijske zadruge Perutninarjev Pivka
• ALOJZ COLARIČ, na predlog Kmečke zadruge Kostanjevica
• JOŽE TOMAŽIČ, na predlog Kmetijske zadruge Radgona
• FRANC MOHORIČ, na predlog Kmetijske zadruge Ptuj
• BRIGITA JAZBEC, na predlog Perutninarske zadruge Ptuj
• JOŽEF MAROLT, na predlog Kmetijske zadruge Šaleška dolina
• MILOŠ JAKONČIČ, na predlog Vinske kleti Goriška Brda
• JOŽEF BRGLEZ, na predlog Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica
• MARINKA GLAVAČ, na predlog Deželne banke Slovenije

Priznanje ob posebnih priložnostih prejmejo zadruge in društvo
• KMETIJSKA ZADRUGA VINAKRAS SEŽANA za 70 let delovanja
• KMETIJSKA ZADRUGA MEDVODE za 70 let delovanja
• VINSKA KLET GORIŠKA BRDA za 60 let delovanja
• DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA KRANJ za 40 let delovanja

Nagrajencem in nagrajenim zadrugam iskreno čestitamo!

 

DAN ZADRUŽNIKOV NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Tradicionalni dan slovenskih zadružnikov na sejmu AGRA je sreda, ko so svečano podeljena priznanja zaslužnim zadružnikom. Priznanja pomenijo zahvalo zadružnicam in zadružnikom za trud in prizadevnost, ki ju vlagajo v svoje delo že vrsto let, bodisi na kmetiji, v zadrugi ali v širšem okolju. Hkrati pomenijo tudi zahvalo za gradnjo in krepitev zadružnih vrednot med generacijami in v lokalnem okolju. Letošnja slovesnost s podelitvijo priznanj bo v sredo, 30. avgusta 2017, z začetkom ob 10. uri v dvorani 1. Podelitve se bodo udeležili številni ugledni gostje. Na sejemskem prostoru Zadružne zveze Slovenije se bodo predstavile tudi nagrajene zadruge.

 

ZADRUGE NA SEJMU AGRA

E-pošta Natisni

Letošnji 55. sejem AGRA, ki bo potekal med 26. in 31. avgustom 2017 v Gornji Radgoni, želi med drugim izpostaviti prednosti hrane iz naše bližine, pomen trajnostnega kmetovanja in gospodarjenje z gozdovi. Zadružna zveza Slovenije in zadruge članice se na njem predstavljamo tudi letos. Na našem razstavnem prostoru v hali B bomo prikazali dejavnosti zadrug s sloganom »145 let zadružništva na Slovenskem«. Zadruge članice Zadružne zveze Slovenije bodo na ogled in v pokušino ponudile mlečne in mesne izdelke, zelenjavo in sadje ter vino zadružnih vinskih kleti. V hali B bodo razstavljali tudi Deželna banka Slovenije, Časopisno-založniška družba Kmečki glas, Semenarna Ljubljana in drugi. V sredo, 30. avgusta 2017, bo tradicionalni dan slovenskih zadružnikov s svečano podelitvijo priznanj. Vabimo vas, da nas v času sejma obiščete na zadružnem razstavnem prostoru v hali B.

 

AGRA, SVEŽA ŽE PETINPETDESETIČ!

E-pošta Natisni

Jubilejni sejem AGRA, največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v Srednji Evropi, bo postregel s številnimi novostmi na področju kmetijstva in živilstva, z atraktivnimi razstavami kmetijskih živali in z vzorčnimi rastlinskimi nasadi. Od sobote, 26. avgusta, do četrtka, 31. avgusta 2017, se bo v Gornji Radgoni predstavilo več kakor 1800 razstavljavcev iz 36 držav na skupaj 71.300 m2 razstavnih površin. Država partnerica sejma bo Kitajska.

Več ...
 

ZADRUGE USPEŠNE NA MEDNARODNEM OCENJEVANJU ŽIVIL IN PIJAČ AGRA

E-pošta Natisni

Na letošnjem ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona je Vinska klet Goriška Brda prejela naziv šampion za suho nearomatično belo vino, za vino Rebula Bagueri Superior 2013. Prejela je še štiri zlate medalje in devet srebrnih medalj. Kmetijska zadruga Vinakras Sežana je prejela naziv šampion za vino teran PTP, za izbrani teran elite 2016. Za svoja vina oziroma penine je prejela šest zlatih in osem srebrnih medalj. Kmečka zadruga Krško je prejela veliko zlato medaljo za Sauvignon suhi jagodni izbor, dobila pa je še tri zlate in štiri srebrne medalje. Vinska klet Metlika je prejela veliko zlato medaljo za Kolednik sauvignon sji, prejela pa je še pet zlatih in sedem srebrnih medalj.

Več ...
 

VEČ LOKALNE HRANE V JAVNE ZAVODE

E-pošta Natisni

V Sloveniji je okoli 800 javnih ustanov, ki naročajo hrano preko sistema javnih naročil v vrednosti več kot 100 milijonov evrov na leto. Zakonodaja s področja javnega naročanja omogoča oskrbo javnih zavodov z lokalno pridelano hrano, oblikovati pa je treba poslovni model, ki bo omogočil njeno izvajanje v praksi. V naslednjih mesecih bo vzpostavljen informacijski sistem, ki bo v pomoč javnim zavodom pri pripravi javnega naročila. Na pobudo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sredi julija 2017 potekal sestanek na temo oskrbe javnih zavodov z lokalno slovensko hrano. Na srečanju so se zbrali predstavniki ministrstva in vodilni vseh ključnih kmetijskih organizacij Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij ter predstavniki regionalnih razvojnih agencij in drugi. Predstavili so izkušnje in poglede posameznih deležnikov v zvezi z oskrbo s hrano v javnih zavodih ter težave, s katerimi se srečujejo. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je poudaril pomen zadrug pri odkupu kmetijskih pridelkov s kmetij in oskrbi javnih zavodov ter predlagal organizacijo regijskih posvetov. A. J.

 

VINOGRADNIKI IN VINARJI MORAJO BITI IZENAČENI NA TRGU

E-pošta Natisni

Strokovni odbor za vinogradništvo, ki deluje v okviru Zadružne zveze Slovenije, je na julijski seji obravnaval aktualno problematiko vinogradnikov in vinarjev ter razmere v panogi. Opozoril je na težave, s katerimi se srečujejo zadružne vinske kleti na trgu. Predvsem je to neenakopravna obravnava zadružnih vinskih kleti ter malih vinogradnikov in vinarjev na področju obdavčitve. Zato so člani odbora zahtevali, da se ta problematika nemudoma uredi in zagotovi enakopraven položaj vseh vinogradnikov in vinarjev na trgu. Člani odbora so predlagali ministrstvu tudi, da se vse vino, ki se prodaja na trgu, označi z znamkicami oziroma ustrezno registrira. Opozorili so tudi na padanje cene vina na domačem trgu, pozvali k realni oceni škode po pozebi in k spremljanju razmer v vinogradih. Spregovorili so tudi o trsničarstvu v Sloveniji. M. P.

 

 

PODNEBNE SPREMEMBE OGROŽAJO PRIDELAVO HRANE

E-pošta Natisni

Ekstremna vročina in suša, ki v nekaterih delih države trajata že vse od aprila, nato pa še neurja s točo in orkanski veter, ki so zajeli celotno Slovenijo, povzročajo velik izpad kmetijske proizvodnje in ogromno škodo. Zaradi suše so najbolj ogrožene kmetijske rastline, zlasti koruza, vrtnine, travniki, sadovnjaki in vinogradi. Zadružna zveza Slovenije zato poziva vse pristojne, da se hitro in učinkovito lotijo sistemskega ukrepanja in reševanja problematike. Nujno je treba prenoviti in popraviti Vogršček, ki je povsem dotrajan, in zgraditi namakalno mrežo za celotno Vipavsko dolino. Podprli smo pobudo o revitalizaciji celotnega 11-mlinskega potoka, ki bo uredila vodni režim v tem potoku in izpolnila potrebe po vodi za celotno apaško dolino. Nujno je treba bolje izkoristiti vodotok reke Mure in pristopiti h gradnji regijskega namakalnega sistema v Pomurju, ki bo pomenil rešitev za številne pomurske kmete in zagotovil namakanje več tisoč hektarov kmetijskih površin. »Če želimo zagotoviti pridelavo lokalne hrane in s tem prehransko varnost Slovencev, če želimo ublažiti dohodkovna, proizvodna in gospodarska tveganja kmetij in podjetij, bomo morali temu prilagoditi tudi naše kmetijstvo in zagotoviti ustrezne spodbude za kmete, da bodo lahko svojo kmetijsko pridelavo prilagodili podnebnim spremembam,« je povedal Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije.

Pomanjkanje vode ogroža pridelavo lokalne hrane in s tem samooskrbo države. Zaradi suše grozi pomanjkanje krme, saj je bilo odkosa precej manj. S tem je ogrožena osnovna čreda živali, ki jo bodo kmetje prisiljeni zmanjševati, če ne bodo imeli krme oziroma bo ta cenovno nedostopna. Suša vpliva tudi na druge gospodarske panoge, kot je proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn, ki je zaradi nižjih vodotokov bistveno zmanjšana. A. J.

 

ŽETEV PŠENICE 2017

E-pošta Natisni

Po prvih ocenah je letošnja letina pšenice zaradi vremenskih razmer, predvsem pozebe in suše, na nekaterih območjih manjša od lanskoletne do 15 odstotkov. Kakovost pšenice pa je dosti boljša od preteklih let. Letos so pridelovalci in zadruge oblikovali nov predlog parametrov za oblikovanje modela odkupa pšenice, ki pa ni bil sprejemljiv za mlinskopredelovalno industrijo. Zato so za letošnji odkup veljali dosedanji parametri odkupa krušne pšenice z razredi A, B1, B2 in razred C za krmno pšenico. V času žetve je bila odkupna cena pšenice za krmno pšenico razreda C od 130 evrov za tono, za krušno pšenico pa so veljale cene od 140 evrov za tono za razred B2 in 155 evrov za tono za razred B1. Za razred A je veljala cena od 170 evrov za tono navzgor. Nekateri kupci so nagradili pšenico kakovostnega razreda A z večjim odstopanjem beljakovin (A+). Ko bo letina zaključena in pšenica prevzeta ter obračunana, bo znano, kako uspešna je bila letošnja letina. M. A.

 

74 LET TEDNIKA KMEČKI GLAS IN IZID NOVE KNJIGE SKRIVNOSTI DOBREGA VINA

E-pošta Natisni

Časopisno-založniška družba Kmečki glas je 74-letnico izhajanja našega najstarejšega slovenskega tednika s področja kmetijstva in podeželja Kmečki glas obeležila 1. junija 2017 z izidom nove knjige Skrivnosti dobrega vina avtorice Tatjane Košmerl. Vlado Kozak, prvi urednik časopisa Kmečki glas, je 1. junija 1943 v odmaknjeni hiši v kočevski vasici Rampoha, napol porušeni v vojni, na pisalni stroj natipkal in uredil prvo številko Kmečkega glasu. Časopis je takrat obsegal deset ciklostiranih strani in je sprva izhajal občasno, pozneje pa redno vsako sredo. Sveže stiskan časopis še vedno, že 74 let, izhaja tedensko – vsako sredo. Ob tedniku je leta 1947 začela Založba Kmečki glas izdajati prve broširane knjige. Danes slovenskemu bralcu ponujajo več kot 170 naslovov poljudnostrokovnih in leposlovnih knjig. Pozneje so se tedniku in knjigam Založbe Kmečki glas pridružile še revije Moj mali svet, Revija o konjih, Tehnika in narava. B. J.

 

VRH KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ

E-pošta Natisni

Na Bledu je 6. junija 2017 potekal 17. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, ki ga je organizirala GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Rdeča nit tokratnega vrha je bilo iskanje odgovorov na vprašanje »Kako biti in ostati v dobri kondiciji«. Po končanem vrhu sta potekala srečanje institucij in podjetij, partnerjev SRIP Hrana, ter slavnostni podpis izjave o sodelovanju na področju spodbujanja inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti agroživilskega sektorja. Izjavo so podpisali Zadružna zveza Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Univerzitetni inkubator Primorske, Ljubljanski univerzitetni inkubator in Tovarna podjemov Univerze v Mariboru. A. J.

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI SEPTEMBER 2017

E-pošta Natisni

Javni razpis – podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 2. junija 2017, objavilo v Uradnem listu RS dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017 do 24. ure.
Več

Javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. julija 2017 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije in je primeren za manjše kmetije, fizične osebe, skupine kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe, samostojnim podjetnikom posameznikom in pravnim osebam. Javna podpora znaša do 30 % in se ob izpolnjenih pogojih lahko poveča do 50 %. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure. Več ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. julija 2017 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017, ki je namenjen predelavi ali trženju kmetijskih proizvodov za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja. Javna podpora znaša do 30 % in se ob izpolnjenih pogojih lahko poveča do 50 %. Oddaja vlog na oba javna razpisa je mogoča od 21. 8. 2017 do vključno 30. 11. 2017 do 24. ure. Več ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

Terminski načrt objave javnih razpisov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici letošnjega leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v višini skoraj 83.000.000 EUR. Gre za drugi cikel javnih razpisov iz PRP 2014–2020 v letošnjem letu. Spomladi 2018 pa bo sledil še javni razpis za naložbe v predelavo/trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za dopolnilne dejavnosti, mikro, majhna in srednje velika podjetja ter za blaženje podnebnih sprememb v predvideni skupni vrednosti 25 milijonov EUR. Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP do konca leta 2017 se nahaja na povezavi.

 

ZAKLJUČKI JAVNEGA POSVETOVANJA EVROPSKE KOMISIJE

E-pošta Natisni

Spletno javno posvetovanje o posodobitvi in poenostavitvi skupne kmetijske politike (SKP) je potekalo od 2. februarja do 2. maja 2017. Namen posvetovanja je bil pridobiti stališča kmetov, organizacij in vseh drugih zainteresiranih strani v zvezi s tremi glavnimi vprašanji: kmetijstvo, podeželska območja in skupna kmetijska politika (SKP) danes, cilji in upravljanje SKP ter kmetijstvo, podeželska območja in SKP jutri. Evropski državljani menijo, da bi se morala kmetijska politika še naprej upravljati na ravni EU in le nekatera na nacionalni oziroma lokalni ravni ter da bi morala biti pomoč kmetom in varovanje okolja njena glavna cilja. Glavna zahteva je zagotoviti primerni življenjski standard za kmete, saj večina sodelujočih meni, da so dohodki kmetij nižji od povprečja EU ter da kmetje prejmejo le majhen znesek končne maloprodajne cene hrane. Po mnenju 66 odstotkov sodelujočih bi se to najbolje doseglo z neposredno dohodkovno podporo za kmete. Drugi glavni cilj SKP bi morala biti zagotovitev spodbude kmetom za prilagoditev na podnebne spremembe, varstvo okolja, varovanje biotske raznovrstnosti, zmanjšanje degradacije tal ter za bolj trajnostno uporabo pesticidov in gnojil. Poleg tega ugotovitve kažejo, da tako državljani kot tudi kmetje želijo, da bi bila prihodnja SKP bolj enostavna in manj birokratska. Evropska komisija bo do konca leta 2017 oziroma v začetku leta 2018 pripravila Sporočilo z zaključki o trenutnem stanju skupne kmetijske politike in možnih ciljih politike, zakonodajni predlogi pa naj bi bili pripravljeni spomladi prihodnjega leta. Več na povezavi. Povzela A. J. po gradivu MKGP

 

KMETIJSTVO PRIZADELA POZEBA

E-pošta Natisni

Konec aprila 2017 je slovensko kmetijstvo že drugo leto zapored prizadela pozeba, ki je najbolj uničila pridelek sadnega drevja, vinsko trto, povrtnine, oljno ogrščico, ozimna žita, zgodnji krompir in akacijo. Temperature so se spustile tudi do minus 8 stopinj Celzija, prizadeta pa je bila celotna Slovenija, razen delov Primorske in nekaterih višje ležečih krajev, kjer zaradi naravno nižjih temperatur rastline v tem času še niso bile razvite. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, si je skupaj z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavniki nevladnih kmetijskih organizacij ogledal prizadete kmetije in podjetja v Savinjski dolini. Na skupnem srečanju so oblikovali posebno ekspertno akcijsko skupino, ki bo pripravila načrt za odpravo posledic pozebe. »Številne kmetije so že drugo leto zapored zaradi pozebe ostale brez pridelka, zato jim je nujno treba priskočiti na pomoč takoj,« je po ogledu škode poudaril Vrisk in dodal: »Pomembno je prizadetim takoj izplačati škodo po pozebi ter poiskati dolgoročne rešitve tako v smeri gradnje oroševalnih sistemov, večjega sofinanciranja in oblikovanja drugih mehanizmov pomoči.«
A. J., V. V.

 

OBČNI ZBOR ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE

E-pošta Natisni

V Lukovici je aprila 2017 potekal 45. Redni občni zbor Zadružne zveze Slovenije. Na njem so se zadruge članice seznanile z delom zveze v preteklem letu, sprejele letno poročilo zveze za leto 2016 in razpravljale o delu v prihodnje. Članice so podale pobudo za ureditev masnih bilanc in redno spremljanje podatkov o prodaji slovenskih živil. Ključne aktivnosti zveze so bile usmerjene v krepitev poslovnega sodelovanja zadrug, oblikovanje zadružne blagovne znamke, vstopanje v shemo Izbrana kakovost Slovenije, digitalizacijo, sodelovanje s trgovskimi sistemi, problematiko naročanja slovenskih živil v javnih zavodih in sodelovanje pri oblikovanju skupne kmetijske politike po letu 2020. Zelo dejavno je bilo tudi delo strokovnih odborov in delovnih skupin, prav tako je Zadružna zveza Slovenije sodelovala pri številnih mednarodnih aktivnostih.
A. J.

 

PODPISNIKI IZJAVE O SODELOVANJU NA PODROČJU DIGITALIZACIJE ZAČRTALI DELO

E-pošta Natisni

V začetku aprila so se na Zadružni zvezi Slovenije v Ljubljani sestali vsi podpisniki izjave o sodelovanju na področju digitalizacije, ki je bila podpisana 7. marca 2017 na posvetu zadružnikov v Portorožu. Oblikovali so koordinacijski odbor, katerega naloga bo pripraviti izhodišča in program aktivnosti za nadaljnje delo.

 

MEDNARODNI ZADRUŽNI DAN 2017

E-pošta Natisni

Vsako prvo soboto v juliju obeležujemo mednarodni zadružni dan. Letos bo v soboto, 1. julija 2017, in bo potekal s sloganom »Zadruge zagotavljajo vključenost«. Njegov namen je širiti ozaveščenost o zadružništvu ter promovirati zadružne uspehe in ideje mednarodne solidarnosti, ekonomske učinkovitosti in enakopravnosti. Osrednja tema letošnjega mednarodnega zadružnega dne je vključitev, ki dopolnjuje prednostne naloge trajnostnega razvoja za leto 2017, predvsem izkoreninjanje revščine in spodbujanje blaginje v spreminjajočem se svetu.
V. V.

 

AKADEMIJA RADI IMAMO DOMAČE

E-pošta Natisni

Poslovni sistem Mercator je v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije in zadrugami pripravil akademije Radi imamo domače (RID), ki bodo potekale med 11. majem in 22. junijem 2017 na različnih lokacijah po Sloveniji. Devet srečanj karavane RID je izobraževalne in družabne narave, namenjena pa so obstoječim in potencialnim novim lokalnim dobaviteljem. Prve akademije RID v Škofji Loki so se poleg Tomislava Čizmića, predsednika uprave Mercatorja, s sodelavci in Petra Vriska, predsednika Zadružne zveze Slovenije, udeležili predstavniki kmetijskih zadrug z območja Gorenjske, več lokalnih pridelovalcev in proizvajalcev, seveda pa tudi krajanke in krajani. Na srečanju je Peter Vrisk povedal: »Zadruge smo pomemben del podeželja in kratkih verig preskrbe s hrano, saj prek zadrug potekajo kar tri četrtine odkupa in prodaje slovenske hrane, ki se pridela na kmetijah. Zavedamo se, da moramo sodelovati v verigi od kmeta, zadruge, živilskopredelovalne industrije in trgovine in tu smo zadruge ključnega pomena že 145 let. Samo Mercator od naših zadrug letno odkupi več kot 10 tisoč ton sadja in zelenjave. Z Mercatorjem že dolga leta uspešno sodelujemo, skupaj z našimi partnerji pa bomo prek akademije Radi imamo domače še dodatno okrepili sodelovanje, vse za podporo pridelavi domače hrane in slovenskega kmetijstva.« Tudi Tomislav Čizmić je poudaril pomen dobrega sodelovanja z lokalnimi dobavitelji in zadrugami in dodal: »Mercator je daleč največji kupec izdelkov tako kmetijskih zadrug kot manjših proizvajalcev. Še naprej si želimo dolgoročnega sodelovanja z domačimi dobavitelji. Prav zato smo domače izdelke pristnih okusov združili v projekt Radi imamo domače, s katerim omogočamo dolgoročni razvoj slovenskega podeželja in ga z letošnjo akademijo nadgrajujemo.«
A. J. in V. V.

 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij