Kmetijstvo in gozdarstvo

20. MAJ – SVETOVNI DAN ČEBEL

Republika Slovenija je vodila globalno kampanjo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel. Namen pobude je svetovno javnost vsako leto opozoriti na pomembnost ohranjanja čebel in drugih opraševalcev ter opomniti ljudi na njihov pomen za celotno človeštvo in jih pozvati h konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje. Pobuda je imela močno podporo mednarodne skupnosti in ob koncu decembra 2017 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku razglasila 20. maj za svetovni dan čebel.

Študije svetovno priznanih organizacij Združenih narodov in Mednarodne skupnosti za varstvo narave kažejo, da se populacije čebel in drugih opraševalcev pomembno zmanjšujejo, zaradi česar so vse bolj ogrožene živalske vrste. Na to vplivajo številni dejavniki, ki so posledica človeških aktivnosti. A z izumrtjem čebel svet ne bo siromašnejši le za eno živalsko vrsto, pač pa bo to imelo drastične posledice za celotne ekosisteme in človeštvo. Podatki Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo kažejo, da čebele in drugi opraševalci predstavljajo neprecenljivo vrednost pri zagotavljanju svetovne varnosti preskrbe s hrano. Od opraševanja je namreč odvisna kar tretjina vse pridelane hrane na svetu oziroma vsaka tretja žlica hrane. S pravočasno zaščito čebel in drugih opraševalcev bomo pomembno prispevali k reševanju problemov globalne preskrbe s hrano in odpravi lakote v državah v razvoju. Zaustavili bomo nadaljnje izgube biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemov ter tako prispevali tudi k ciljem trajnostnega razvoja, ki so opredeljeni v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030. Slovenija se uvršča v sam svetovni vrh po številu čebelarjev na prebivalca, kjer je vsak 200. prebivalec čebelar. Za več deset tisoč Slovencev je čebelarstvo način življenja z dolgo tradicijo. Čebela, še posebej avtohtona kranjska sivka, pa je del slovenske narodne identitete. Prav zato še z večjo občutljivostjo in zaskrbljenostjo spremljamo ogroženost čebel v svetu. Republika Slovenija je zato na pobudo Čebelarske zveze Slovenije leta 2015 v okviru OZN sprožila postopke za razglasitev svetovnega dne čebel in predlagala resolucijo, ki izpostavlja pomen čebel in drugih opraševalcev. Na ravni EU smo bili pobudniki še enega projekta s podobnim ciljem, t. i. »evropskega medenega zajtrka«, ki se izvaja v šolah in javnih zavodih. 20. maja 2018 bomo prvič uradno praznovali svetovni dan čebel.

Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 
 

ZIMSKA SEČNJA LESA

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
PREVIDNO PRI DELU V GOZDU V ZIMSKIH RAZMERAH!

Mnogi lastniki gozdov in gozdni delavci se gozdarskih del lotijo tudi pozimi. Čeprav razmere za sečnjo zaradi hladnega in mokrega vremena pogosto niso idealne, ima zimska sečnja v gozdu tudi nekatere prednosti: drevesa niso »v soku«, zato ima njihov les nižjo vlažnost v primerjavi z lesom, posekanim v drugih letnih časih, poleg tega pa so zaradi zmrzali poškodbe gozdnih tal zaradi spravila lesa bistveno manjše kot v drugih letnih časih. Posek in spravilo lesa v zimskih razmerah sta zelo smiselna, vendar le ob primerni usposobljenosti, opremljenosti in fizični pripravljenosti izvajalcev. Delo v mrazu je težje, naši odzivi so počasnejši, varen umik pri poseku drevesa je otežen, obstaja tudi nevarnost padca zaradi spolzkega in zamrznjenega terena.

 

Več ...
 
 

LETOŠNJE VROČE POLETJE PODALJŠUJE NAPAD SMREKOVEGA LUBADARJA

Največja namnožitev smrekovega lubadarja v zgodovini v slovenskih gozdovih, ki smo ji priča v zadnjih treh letih in je predvsem posledica žledoloma v letu 2014, se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Dodaten zagon napadu lubadarja v smrekovih gozdovih daje letošnje vroče in sušno poletje z daljšimi vročinskimi valovi. Visoke temperature ugodno vplivajo na razvoj podlubnikov, ki se razvijajo hitreje, hkrati pa vročina in suša oslabita drevesa, zaradi česar so manj odporna na napade žuželk.

 

Več ...
 
 

INTERNACIONALIZACIJA V KMETIJSTVU IN AGROŽIVILSTVU

Med glavnimi prednostnimi nalogami Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je tudi spodbujanje izvoza, tako na trge Evropske unije kot tudi na trge tretjih držav. Področje internacionalizacije oziroma nudenje podpore slovenskim živilskopredelovalnim podjetjem pri njihovem intenzivnejšem prodiranju in vključevanju v globalne verige vrednosti v zadnjih letih še vedno pridobiva na pomenu.


Za čim učinkovitejšo podporo podjetjem pri sodelovanju s posameznimi prednostnimi državami je MKGP vpeljal projektno vodenje in določil sodelavce po posameznih državah (npr. Kitajska, Ruska federacija, Poljska, Nemčija, države Zahodnega Balkana itn.). Poseben pomen podpori slovenskim živilskopredelovalnim podjetjem daje tudi minister mag. Dejan Židan v okviru vseh svojih mednarodnih aktivnosti, kjer področje internacionalizacije predstavlja stalnico njegovih pogovorov in prizadevanj. Za čim konkretnejše dogovore ministra na obiskih v tujini vedno pogosteje spremljajo gospodarske delegacije, ki jih sestavljajo predstavniki slovenskih živilskopredelovalnih podjetij. MKGP pri izvajanju aktivnosti internacionalizacije in določanju ciljnih trgov sledi predvsem interesu slovenskih živilskopredelovalnih podjetij, vidiku globalne prisotnosti ciljne države, združljivosti njenega gospodarstva, ustrezne konkurenčnosti, napovedane stopnje rasti in tveganja ter skupnim ciljem, ki so opredeljeni v vladnem Programu spodbujanja internacionalizacije 2015–2020 in njegovem akcijskem načrtu Mednarodni izzivi 2017–2018.


Slednji na ravni države opredeljuje naslednje ciljne trge:
– evropski in tradicionalni trgi (države EU in Zahodnega Balkana, Švica, Ruska federacija, Albanija, Romunija in Bolgarija),
– prednostni trgi (Zalivske države, Indija, Kitajska, ZDA, Japonska, Kanada),
– trgi, ki predstavljajo »nove izzive« (Centralna Azija, Koreja, Tajvan, Vietnam, Malezija, Indonezija, Senegal, Egipt, Maroko, Čile, Mehika, Norveška, Avstralija in Nova Zelandija).
Za čim učinkovitejšo podporo vseh vključenih podpornih služb in deležnikov MKGP sodeluje tudi z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. S slednjo MKGP med drugim nudi tudi podporo izvedbi čim bolj enovitih skupnih nastopov podjetij na sejmih in drugih posebnih dogodkih. MKGP je letos z Gospodarsko zbornico Slovenije podpisal tudi poseben dogovor o sodelovanju med obema institucijama na področju spodbujanja in podpore internacionalizaciji kmetijskih, živilskopredelovalnih, gozdarskih in z njimi povezanih dejavnosti.

Besedilo in fotografija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 
 

ZNANJE ZA GOZD

Povezanost slovenske družbe z gozdom se kaže tudi v tem, da že več kot 40 let vsako leto zadnji teden v maju obeležujemo v Sloveniji teden gozdov. Letošnji teden gozdov med 22. in 28. majem 2017 je zaznamovala vrsta prireditev, ki so jih pripravile gozdarske institucije v Sloveniji in so potekale pod skupnim naslovom »Znanje za gozd«. Nekateri dogodki pod to skupno temo se bodo zvrstili tudi v juniju.


Pomen znanja za prihodnost slovenskih gozdov izpostavljamo ob letošnjih jubilejih dveh ključnih institucij na področju načrtnega razvojnega, raziskovalnega in pedagoškega dela v gozdarstvu, in sicer 70. letnice ustanovitve Gozdarskega inštituta Slovenije in 70. letnice Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Več ...
 
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij