Strokovnjak svetuje

REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

Poslovni subjekti morajo do 19. januarja 2018 v Register dejanskih lastnikov vpisati podatke o svojih dejanskih lastnikih.
Register dejanskih lastnikov vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z namenom zagotavljati transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov. Med poslovne subjekte, ki morajo biti vpisani v navedeni register, spadajo gospodarske družbe, zadruge, društva, zavodi, ustanove, politične stranke, verske skupnosti, sindikati ali druge pravne osebe ter pravni subjekti tujega prava. Podatkov o dejanskih lastnikih ni treba zagotoviti poslovnim subjektom, ki so enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom. Kako poteka vpis dejanskih lastnikov? Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v register ali iz njega opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba prek spletne aplikacije. Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e-pooblastil AJPES.
Več pojasnil je na voljo na spletni AJPES (https://www.ajpes.si/Registri).

Nataša Cedilnik Taradi, pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja v DBS d.d.

 
 

NOVOSTI ZAKONA

Konec lanskega leta je bil sprejet nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, Uradni list RS, št. 68/16), ki je z novembrom 2017 uvedel nekaj pomembnih novosti.


Poleg že omenjenih obveznosti in vpisovanj podatkov v Register dejanskih lastnikov zakon predvideva tudi širši krog obveznosti za pravne in fizične osebe, ki imajo status zavezanca. Ta status je opredeljen glede na dejavnosti oziroma posle pravne in fizične osebe (4. člen zakona). Med drugim izstopajo in so zanimivi predvsem posli v zvezi z dejavnostmi računovodskih storitev in poslovanja z nepremičninami. Posledično zakon nalaga zavezancem številne novosti in naloge – izdelavo ocene tveganja pranja denarja, vzpostavitev politik, kontrol in postopkov za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma; izvajanje ukrepov za poznavanje stranke, obveznost sporočanja uradu, imenovanje pooblaščenca in njegovega namestnika, redno strokovno usposabljanje zaposlenih, pripravo seznama kazalnikov za prepoznavanje sumljivih strank in transakcij, zagotavljanje ustrezne hrambe podatkov.

Manca Petelin, pravnica

 
 

VZPOSTAVLJENA REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV IN REGISTER ETURIZEM

S 1. decembrom 2017 je Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) vzpostavila in začela upravljati tudi Register nastanitvenih obratov in register eTurizem.
V Register nastanitvenih obratov izvajalci nastanitvene dejavnosti vpisujejo nastanitvene obrate. Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register so gostinci, sobodajalci, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu. Po pojasnilu AJPES morajo poročati tudi gospodarski subjekti, ki oddajajo nastanitvene obrate zgolj zaposlenim in njihovim družinskim članom ter plačujejo turistično takso. Zavezanci morajo »obstoječe« nastanitvene obrate obvezno vpisati v Register nastanitvenih obratov v prehodnem obdobju, in sicer najpozneje do 28. februarja 2018.

S 1. decembrom 2017 pa je AJPES vzpostavil tudi nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah za namene vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Po novem se bodo podatki poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam. Zavezanci za poročanje so izvajalci nastanitvene dejavnosti (gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe), katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov. Zavezanci poročajo dnevne in mesečne podatke prek spletne aplikacije eTurizem oziroma spletnega servisa za vsak posamezni nastanitveni obrat, ki ga upravljajo. Od 1. marca 2018 bo prijava gostov mogoča samo še prek spletne aplikacije eTurizem na portalu AJPES.
Po AJPES povzela Barbara Fekonja, Zadružna zveza Slovenije

 
 

Naročite se na brezplačni spletni časopis

Naročite se lahko na tiskano izdajo časopisa S PODEŽELJA.SI s tem da izpolnite obrazec tukaj.

Če pa želite prejemati brezplačnik na vaš email naslov pa vpišite svoj email v obrazec, ki ga dobite tukaj. Brezplačnik izhaja vsake tri mesece.

Informacije o časopisu

Brezplačni časopis S PODEŽELJA.SI izdaja Zadružna zveza Slovenije. Odgovorna urednica je Anita Jakuš. Naklada 40.000 izvodov.

Veseli bomo vašega komentarja na e-mail info@spodezelja.si.

Oglasi

dezelna.jpg

zzs.jpg

 semenarna.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta ali izborom opcije "se strinjam" se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij kliknite tu .

Sprejemam uporabo piškotkov na tej spletni strani.

Vec informacij